کتابخانه های سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

 

عنوان

آدرس مراکز

شماره تلفن

 

کتابخانه اندیشه

جانبازان - روبه روی خانه های ارتش

33678989

کتابخانه شهید نواب صفوی

خیابان شهید نواب صفوی جنب پارک شهید بابایی

33351003

کتابخانه محمدیه

خیابان شهدا کوچه محمدیه

33564971

کتابخانه بانو حضرت زهرا(س)

بلوار حضرت امام خمینی جنب پارک هشت بهشت

33671866