بیوگرافی صادق آریان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

سوابق اجرایی :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • مسئولیت گروه موزیک و سرود بسیج قزوین
 • مدیر مسئول آموزش فرهنگی و موسیقی بسیج قزوین
 • مدیر مسئول گروه سرود بزرگ کانون فرهنگی سروش قزوین  از سال 65 تا 82
 • مسئول گروه فرهنگی کانون سروش قزوین
 • مسئولیت اعزام گروه های سرود در کشور و حضور در مسابقات مهم فرهنگی کشور
 • معاونت اسناد محرمانه اداره حراست شهرداری قزوین
 • داور مسابقات اداره کل آموزش و پرورش استان از سال 1370 تا کنون
 • عضو و نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در انجمن موسیقی استان  از سال 78 تا سال90
 • عضو مرکز سرود موسیقی صدا سیمای مرکزی قزوین
 • اولین مدیر فرهنگی و اجتماعی شهرداری با حکم شهردار محترم وقت تا سال 1385
 • سرپرست و مدیر روابط عمومی شهرداری قزوین در سال 86
 • مدیر برنامه های مختلف فرهنگی در استان های تهران، کرج، آذربایجان غربی
 • حضور فعال در برنامه های مختلف فرهنگی و هنری( موسیقی و گروه های مختلف فرهنگی) در سطح استان و کشور
 • معاون  فرهنگی هنری سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین