حسین برجی معاون شهردار و سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین
  • اطلاعات فردی:
  • حسین برجی
  •  
  • سوابق تحصیلی:
  •  
  •  
  • سوابق اجرایی :
  •  
  •  
  •