مدیر مالی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

 

بیوگرافی فرشید محمد خانلو

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سوابق تحصیلی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس ارشد حسابداری

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سوابق اجرایی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • کارشناس حسابداری شهرداری تاکستان از سال 79 تا 83
  • مدیرمالی شهرداری تاکستان از سال 83 تا 90
  • کارشناس مالی سازمان پسماند شهرداری در سال 92
  • مدیرمالی سازمان آرامستانها در سال 93
  • ذیحساب شهرداری قزوین از سال 94
  • کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری از سال 87 تاکنون
  • عضو کمیته برنامه ریزی و اصلاح فرآیندی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری
  • دریافت دهها لوح تقدیر از مسئولان ذی ربط جهت فعالیت های اجرایی
  • مدیر مالی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین از سال 94 تاکنون