سرپرست مراکز آموزشی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

 

بیوگرافی ابوالفضل اکبری

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سوابق اجرایی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • مدیر خانه فرهنگ میرداماد
  • مدیر فرهنگسرا بانو حضرت زهرا (س)
  • مدیر مرکز علوم سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین