خانه های کودک سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

 

 

عنوان

آدرس مراکز

شماره تلفن

خانه کودک (خانه فرهنگ پردیس)

بلوار امام خمینی (ره) - جنب بوستان ارکیده

33661672

خانه کودک (خانه فرهنگ ستارگان)

بلوار آیت اله مدرس - سه راه عدل - کوچه فرض محمدی

33333154

خانه کودک (خانه فرهنگ دانش)

ناحیه ی دانش - خیابان فرهنگ کوچه نسترن سوم

33591460

خانه کودک (خانه فرهنگ محمدیه)

خیابان شهدا کوچه محمدیه

33564971

خانه کودک (خانه فرهنگ شهید نواب صفوی)

خیابان شهید نواب صفوی جنب پارک شهید بابایی

33351003

خانه کودک (خانه فرهنگ سنجیده)

خیابان راه آهن - کوچه ی مسجد سنجیده

33550827